it's all about excellence

Integracja automatyki

Maksymalizacja wydajności przy optymalnym wykorzystaniu zasobów dzięki rozwiązaniom IT PiAST dla przemysłu centrów logistycznych i magazynów

„Integracja systemów automatyki ma kluczowe znaczenie w efektywnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Proponujemy naszym Klientom nowoczesne rozwiązania pozwalające na synchronizację działań i procesów, które w efekcie prowadzą do skrócenia czasu produkcji i obniżenia jej kosztów, a także minimalizację kosztów magazynowania. W ramach oferowanych przez nas systemów sterowania i automatyki, które każdorazowo opracowujemy w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb i oczekiwań Klienta, wprowadzamy rozwiązania pozwalające na optymalizację procesów zachodzących w firmie w celu podniesienia jej efektywności”.
Krzysztof Wójcik – Architekt Rozwiązania IT PiAST Sp. z o.o.

Cele integracji

 • integracja procesów produkcyjnych z systemem kontroli magazynu,
 • usprawnienie przebiegu procesów produkcyjnych poprzez właściwy dobór urządzeń lub poszczególnych elementów systemu, montaż, wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów oraz kontrolę i sterowanie pracą innych urządzeń technicznych,
 • dostosowanie systemu do unikalnych i ciągle zmieniających się wymagań,
 • usprawnienie i automatyzacja procesów magazynowych,
 • minimalizacja strat poprzez stały nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego, zastosowanie mechanizmów wczesnego ostrzegania, eliminację nadprodukcji,
 • synchronizacja działań wielu urządzeń, podzespołów, procesów ludzkich i przepływu materiału, przy jednoczesnej ich kontroli.

ITP WCSClient – System kontroli magazynu
System kontroli magazynu (WCS) to aplikacja informatyczna, która kieruje działaniami w magazynach i centrach dystrybucji (DC) w czasie rzeczywistym. Jest ona porównywalna do rachunku przepływu materiałów.
ITP WCSClient to nowoczesne i bardzo pomocne, a jednocześnie proste w obsłudze narzędzie, zapewniające bieżącą kontrolę przepływu informacji, pozwalające na maksymalizację wydajności magazynowania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.
ITP WCSClient umożliwia integrację systemu WMS (stosowanego do zarządzania ruchem produktów w magazynach) i systemu ERP (służącego wspomaganiu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) z systemami urządzeń automatyki magazynowej, takich jak systemy przenośników czy regałów karuzelowych. Zlecenia tworzone po stronie systemu WMS są przesyłane oraz odpowiednio przetwarzane przez system ITP WCSClient, a następnie przekazywane do urządzeń automatyki magazynowej, uczestniczących w procesach magazynowych, odpowiednio nimi sterując oraz zbierając informacje zwrotne. W ten sposób otrzymujemy pełne współdziałanie systemów WMS z urządzeniami automatyki przemysłowej, które najczęściej pozbawione są możliwości bezpośredniej komunikacji z systemami nadrzędnymi.
ITP WCSClient zapewnia prosty interfejs dla różnych urządzeń do innych systemów zarządzania, takich jak WMS lub ERP. ITP WCSClient jest systemem modułowym i łatwo konfigurowalnym, dzięki czemu spełnia unikalne i ciągle zmieniające się wymagania dla procesów biznesowych magazynu.


Automatyzacja produkcji
Automatyzacja produkcji to jedna z gałęzi przemysłu, obejmująca znajomość standardowych języków programowania sterowników logicznych. Wdrożenie automatyzacji ma niebagatelny wpływ na obniżenie kosztów produkcji oraz czasu jej trwania.

Integracja systemów automatyki przemysłowej zapewnia

 • dostęp do danych potrzebnych dla menedżerów, kierowników produkcji oraz operatorów poprzez specjalizowane interfejsy i formę dopasowaną do warunków pracy,
 • rejestrowanie danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych (czytników kodów kreskowych, odbiorników RFID oraz sterowników maszyn PLC),
 • przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z produkcji, co powoduje natychmiastowe dostarczenie informacji kluczowych do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania produkcją.

Jakie korzyści daje zastosowanie Microsoft Dynamics AX w zakresie automatyzacji produkcji

 • efektywne zarządzanie zmianą w czasie rzeczywistym w przypadku nagłych odstępstw w planach produkcji (monitorowanie maszyn, systemy przywoławcze i wczesnego ostrzegania),
 • grupowanie danych w podsumowania na dowolnym poziomie szczegółowości. Interfejs dla managerów raporty wydajnościowe, kalkulacje kosztów – całościowe bądź dotyczące każdej maszyny, pracownika, produkcji, itd.,
 • bieżące przekazywanie informacji o stanie i zaawansowaniu wykonania zlecenia produkcyjnego, gniazd produkcyjnych oraz pracowników, a także pełen monitoring pracy w toku za pomocą interfejsu kierownika produkcji,
 • nieustanne nadzorowanie i kontrolowanie produkcji w czasie rzeczywistym, zastosowanie mechanizmów wczesnego ostrzegania, a także bezpośredni dostęp do bazy danych w wymaganym zakresie poprzez interfejs operatora,
 • zwiększenie wydajności dzięki danym przesyłanym bezpośrednio z produkcji oraz automatyzacja powtarzalnych czynności i interakcji z systemem,
 • zapisywanie stanu i śledzenie procesów produkcyjnych oraz przepływu materiałów za pomocą urządzeń bezprzewodowych, RFID, czytników kodów kreskowych itd.,
 • minimalizacja strat poprzez eliminację nadprodukcji, procesy ponownego wykorzystania odpadów,
 • rozwijanie funkcjonalności Microsoft Dynamics AX dla uzyskania ciągłości procesów wytwórczych, minimalizacji przestojów i śledzenia bieżącego postępu przetwarzania materiałów.