it's all about excellence

ITP SmartClient

ITP SmartClient czyli tańsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi

„Aplikacja, którą proponujemy naszym Klientom wpływa na poprawę efektywności pracy przede wszystkim poprzez standaryzację procesów operacyjnych i stworzenie spójnego środowiska do zarządzania przepływem danych w procesach obsługowych. Rekomendowane przez ITPiAST rozwiązanie gwarantuje pełną automatyzację zarządzania infrastrukturą magazynową. To skraca czas, a czas to pieniądz – także w biznesie”
Krzysztof Wójcik – Architekt Rozwiązania IT PiAST Sp. z o.o.

ITP SmartClient jest oprogramowaniem umożliwiającym nadzór, zarządzanie i dysponowanie zasobami danych magazynowych na zasadzie zdalnego dostępu. System pozwala w niezwykle elastyczny sposób dysponować zgromadzonymi źródłami w dowolnej chwili i miejscu. Po zainstalowaniu aplikacji terminal bezprzewodowy lub komputer staje się centrum dowodzenia. Funkcjonalność oprogramowania pozwala nie tylko wykorzystywać istniejące już zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, ale umożliwia zbudowanie własnej architektury oprogramowania i bezpieczną pracę na wybranych danych za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu. Oprogramowanie ITP SmartClient wykorzystuje wszystkie zasoby informacji zgromadzone na serwerach przedsiębiorstwa oraz w sieci Internet. Dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacje mogą być prezentowane użytkownikom w sposób jednolity. ITP SmartClient zostało zintegrowane m. in. z WMS, WCS, SCADA oraz systemami firm kurierskich, a dodatki do systemu pomagają kierować i optymalizować procesy magazynowe. Wszystkie procesy mogą być widoczne u wielu odbiorców jednocześnie dzięki przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Połączenie bezprzewodowego terminala z systemem pozwala pracować on-line na zasobach danych. Rozwiązanie IT PiAST pozwala również monitorować bieżące zdarzenia, czyli informacje o produktach, zapewniając przepływ komunikatów pomiędzy działem planowania a magazynem firmy. Aplikacja zapewnia obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite zautomatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem systemu WMS. Jakie jeszcze zastosowanie ma ITP SmartClient w praktyce? Wspomaga efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych.

ITP SmartClient to jeszcze więcej możliwości w jednym systemie Microsoft Dynamics AX/NAV/BC
Obok standardowych funkcji, aplikacja została rozbudowana o rejestrowanie w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych, w tym czytników kodów kreskowych. Istnieje możliwość zbierania i filtrowania danych według interesującej nas zmiennej np. magazyniera, wózka widłowego i rodzaju transportu. System przekazuje użytkownikom pełną informację o zawartości palet oraz lokalizacji, umożliwia przetwarzanie danych pochodzących z kodów kreskowych towarów, palet, lokalizacji. Ponadto możliwa jest identyfikacja wielu etykiet jednocześnie, kodowanych w technice RFID. Bez kłopotu można dokonywać rezerwacji wstępnej towaru na magazynie, czy zostawić wiadomość głosową. Jak wszystkie inne, również te informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Procesy realizowane przez ITP SmartClient

ITP SmartClient dysponuje dodatkowymi możliwościami takimi jak

 • rejestrowanie w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych, w tym czytników kodów kreskowych. Dane z kodów kreskowych przenoszone są automatycznie po zeskanowaniu do właściwych formularzy w bazie danych systemu Microsoft Dynamics AX/NAV/BC. W przypadku niezgodności operator terminala może poprawić w aplikacji wprowadzane dane,
 • zmiana lokalizacji palet z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych,
 • praca w trybie on-line i off-line,
 • automatyczne i ręczne przypisanie zadania,
 • architektura wielooddziałowa,
 • 180 terminali pracujących on-line z mniejszym niż 3 sekundowym czasem dostępu,
 • automatyczne aktualizacje.

ITP Smart Client integruje się z:

 • drukarkami kodów kreskowych,
 • WCS,
 • przenośnikami automatycznymi,
 • etykietowaniem przemysłowym,
 • SCADA,
 • systemami firm kurierskich.

ITP Smart Client działa na platformach:

 • Android od wersji 7, 
 • Windows od wersji XP do Windows 10,
 • Windows CE,
 • Windows Mobile.

Poprzez automatyzację obsługi towarów w module magazynu wysokiego składowania w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC, ITP SmartClient wspomaga efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych. Produktywność i efektywność pracowników zwiększa się, a to przekłada się na wymierne korzyści firm wykorzystujących proponowane przez nas rozwiązanie.

Tradycyjne, a więc przestarzałe formy obiegu informacji, dokumentów, źródeł danych czy zasobów trwałych, to w wielu firmach wciąż jeszcze codzienność. Tam, gdzie komputer zastąpił migrujące po firmowych działach powielane w dziesiątkach kopii masy dokumentów papierowych jest już lepiej, ale do doskonałości jeszcze wciąż daleko. Wielość systemów, brak kompatybilności między nimi, konieczność pracy często na kilku aplikacjach jednocześnie sprawiają, że wydłuża się czas pracy. Ponadto złożoność procesów i procedur oraz konieczność operowania dużymi ilościami danych niekorzystnie wpływa na efektywność pracy. Zwiększa się także ryzyko występowania błędów, chociażby tych wynikających z częstej migracji pomiędzy aplikacjami lub konieczności manualnego wprowadzania tych samych danych do różnych aplikacji. Istnieje rozwiązanie, które pozwoli nie tylko eliminować błędy, ale dodatkowo obniży nakłady na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

ITP SmartClient - inteligentne rozwiązanie w służbie rozwoju Twojej firmy

Szybsze, bardziej sprawne i wygodne zarządzanie zasobami magazynowymi przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej i administracyjnej.