it's all about excellence

Koordynacja procesów magazynowych

Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów usprawnienie obsługi w centrach dystrybucji i w magazynach oraz obniżenie kosztów składowania towarów dzięki rozwiązaniom IT PiAST

„Firma IT PiAST oferuje innowacyjne systemy do zarządzania i koordynowania prac magazynowych. System informatyczny, który proponujemy naszym Klientom, pozwala skutecznie zarządzać przestrzenią magazynową, bezbłędnie lokalizować towary, nadzorować rodzaj i ilość przyjmowanych przesyłek, a także kontrolować wszelkie procesy obrotu magazynowego, co w znaczący sposób pozwala skrócić czas i obniżyć koszty magazynowania”.
Rafał Maciejewski – Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.

Centra logistyczne, dystrybucyjne i magazyny pełnią coraz istotniejszą rolę we współczesnej gospodarce. Większość tych obiektów dysponuje rozległą powierzchnią do składowania i przechowywania towarów, dlatego niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju obiektów staje się szybka identyfikacja miejsca składowania przesyłek, wydajne środki transportu wewnętrznego i możliwość szybkiej kompletacji produktów. Prawidłowemu i sprawnemu przebiegowi oraz koordynacji prac magazynowych służą rozwiązania proponowane przez IT PiAST.

Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących codziennie w swoich magazynach i terminalach dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Korzyści

 • integracja i scentralizowanie zarządzania magazynem,
 • koordynacja i usprawnienie procesów magazynowych,
 • szybka lokalizacja składowania towaru,
 • skrócenie czasu i obniżenie kosztów magazynowania przesyłek.

Automatyka magazynowa i Magazyn Wysokiego Składowania
Zastosowanie automatyki magazynowej ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów pracy w magazynie, obniżenie ryzyka błędu ze strony człowieka oraz podniesienie jakości usług. Automatyka magazynowa to wszelkie urządzenia pomocne do obsługi magazynu, które w znacznej części eliminują czynnik ludzki i które są zintegrowane z oprogramowaniem WMS (Warehouse Management System) wykorzystywanym do zarządzania ruchem produktów w magazynach. System WMS, zwany też systemem do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania, przeznaczony jest do ewidencji ilościowo - wartościowej. Pozwala on na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową i identyfikację asortymentu przypisanego do konkretnych lokalizacji oraz na kontrolę przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Zaawansowane zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania zapewnia

 • wdrażanie mechanizmów uproszczonego zarządzania zaawansowanymi funkcjonalnościami dla modelu magazynu, bezpośrednio odwzorowującego rzeczywistą topologię i właściwości fizyczne pomieszczeń składowych dzięki rozwijaniu możliwości modułu WMSClient,
 • przesyłanie drogą radiową zleceń transportu do zdalnych terminali montowanych na wózkach widłowych wyposażonych w skanery kodów kreskowych,
 • śledzenie i wgląd w stan każdej lokacji w magazynie oznaczonej unikalnym kodem kreskowym,
 • zaawansowane zarządzanie przestrzenią magazynowania, grupowanie transportów, indywidualne algorytmy pobierania towarów z magazynu wg zdefiniowanych kryteriów.

Jakie korzyści daje zastosowanie Microsoft Dynamics AX

 • model Magazynu Wysokiego Składowania w aplikacji bezpośrednio odwzorowuje jego rzeczywistą topologię,
 • każda lokacja jest unikalnie oznaczona, a stan jej zajęcia można śledzić w dowolnym momencie,
 • przestrzeń magazynowa jest maksymalnie wykorzystana, dzięki czemu eliminuje się możliwość składowania towarów w niewłaściwej lokacji i tym samym nie dopuszcza się do przekroczenia dat ważności,
 • każda paleta uzyskuje unikalny numer i kod kreskowy, który jest skanowany po transporcie i transmitowany drogą radiową, po czym zostaje zdalnie zarejestrowany w aplikacji,
 • zlecenia transportów są przesyłane bezpośrednio do konkretnego wózka widłowego, co zapewnia utrzymywanie sesji, nawet w przypadku przerwania połączenia i optymalizuje przebiegi wózków.