Microsoft Dynamics AX

Niższe koszty zarządzania i wyższa wydajność procesów dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez IT PiAST

Cechy systemu
Przyjazny interfejs użytkownika

Microsoft Dynamics AX jest zintegrowany z innymi powszechnie znanymi produktami Microsoft m.in. Microsoft SQL Server, BizTalk Server, Exchange, Office i Windows. Wygląda i działa w sposób zbliżony do programów z pakietu Microsoft Office (Outlook, Excel). Pasek adresu umożliwiający szybką zmianę miejsca pracy oraz historia przeglądania znacznie usprawniają użytkowanie systemu. Dostęp do widoku głównego możliwy jest zarówno z poziomu aplikacji, jak i za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Znajomy interfejs upraszcza obsługę systemu, pracownicy mogą pracować na znanych im narzędziach, nie tracąc czasu i energii na naukę nowych aplikacji. Interfejs dostosowany jest do ról pełnionych przez pracowników w organizacji. Jednocześnie może zostać dodatkowo zmodyfikowany zgodnie z preferencjami użytkownika tak, aby każdy pracownik mógł efektywnie wykonywać swoje zadania. Praca w systemie Microsoft Dynamics AX jest łatwa, wydajna a szkolenia koncentrują na zagadnieniach biznesowych, a nie na poznawaniu i nauce filozofii interakcji użytkownika z systemem.

Zintegrowana baza danych
Wszystkie informacje z systemu Microsoft Dynamics AX, niezależnie od źródła ich pochodzenia, zawarte są w zintegrowanej bazie danych. Pozwala to na szybki przepływ informacji oraz synchronizację pracy w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Elastyczność systemu
Microsoft Dynamics AX jest systemem niezwykle elastycznym; dzięki możliwości skalowania może być stosowany zarówno w dużych korporacjach, jak i w oddziałach mniejszych firm; umożliwia jednoczesną pracę zarówno dla kilku jak i kilkuset użytkowników. Elastyczność systemu przejawia się także w innym obszarze: otwarty kod programistyczny umożliwia modyfikację i dostosowanie usług do indywidualnych wymogów Klienta.

Globalna integracja
Microsoft Dynamics AX łączy ludzi, informacje i procesy bez względu na lokalizację i odległości. Jest to możliwe dzięki standaryzacji procesów i zapewnieniu widoczności całej organizacji. Jeden system może obsługiwać dwolną ilość przedstawicielstw lub podmiotów powiązanych, bez względu na położenie geograficzne, w którym się one znajdują.

Bezpieczeństwo
Funkcje uwierzytelnienia systemu Windows i jednorazowej rejestracji w usłudze Active Directory (single sign-on) zwiększają bezpieczeństwo i prywatność, zapewniając doskonałą kontrolę administracyjną nad poufnymi danymi. Jednorazowa rejestracja to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także większa wygoda i wydajność, ponieważ aby uzyskać dostęp do programu Microsoft Dynamics AX, użytkownik loguje się tylko raz. Rozszerzenia aplikacji Microsoft Dynamics AX oraz zaawansowane funkcje technologii bazy danych serwera Microsoft SQL Server, takie jak szyfrowanie danych macierzystych, bezpieczne ustawienia domyślne oraz egzekwowanie polityki haseł, zapewniają komfort ochrony danych i odpowiadają wymogom Klienta.

Dodatkowe funkcjonalności Microsoft Dynamics AX
 • rejestracja zdarzeń w miejscu i czasie ich powstawania,
 • kontrola i dostęp do danych w czasie rzeczywistym,
 • centralizacja informacji, dostęp do bieżących wskaźników i osiągnięć firmy,
 • jednolita i przejrzysta integracja wewnętrznych i zewnętrznych procesów poprzez zapewnienie wymiany informacji między aplikacjami front i back office'owymi,
 • ujednolicenie środowiska informatycznego oraz metod pracy,
 • poprawa komunikacji między pracownikami dzięki usłudze Windows SharePoint Services,
 • monitorowanie i powiadamianie o postępach prac dzięki workflow z mechanizmem alertów,
 • błyskawiczne reagowanie na zagrożenia powstające w realizowanych projektach,
 • optymalizacja procesów biznesowych związanych z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM),
 • poszerzona o nowe funkcjonalności, m.in. obsługę systemu identyfikacji radiowej (RFID),
 • zamykanie magazynu i zaawansowane funkcje wewnątrzzakładowe, co przyczynia się do zwiększenia wydajności łańcuchów dostaw.
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX
 • centralizacja i standaryzacja procesów biznesowych firmy,
 • skuteczne wspomaganie procesów zarządzania w firmie,
 • integracja wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych,
 • wzrost wydajności pracowników,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy,
 • obniżenie kosztów szkoleń.
„Rozwiązanie informatyczne Microsoft Dynamics AX, proponowane naszym Klientom, pozwala na automatyzację i optymalizację kluczowych procesów w ramach jednej spójnej infrastruktury zarządzania przedsiębiorstwem. Zastosowanie rozwiązań Microsoft Dynamics AX to wymierne korzyści dla rozwoju firmy i jej biznesowego zysku”.

Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.
 
Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi przedsiębiorstw. Zbudowanie narzędzia, które pozwoli skonsolidować i zintegrować działanie poszczególnych sektorów firmy w taki sposób, by wpłynąć na zwiększenie efektywności oraz wydajności ich pracy.
„Rozwiązania, które tworzymy w oparciu o Microsoft Dynamics AX, są odpowiedzią na oczekiwania odbiorców dążących do obniżania kosztów związanych z funkcjonowaniem firm. Chodziło o to, by zaproponować Klientom narzędzie, które pozwoli im przejść z systemu rozproszonego w poszczególnych jednostkach firmy do rozwiązania scentralizowanego, obejmującego swym zakresem większość działów i procesów. Microsoft Dynamics AX to narzędzie optymalne pod względem kosztów wdrożenia i późniejszego funkcjonowania, pozwalające w znaczący sposób usprawniać procesy, a tym samym oszczędzać. To bardzo istotne w realiach dzisiejszego trudnego rynku, gdzie każda inwestycja musi generować zysk”
Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.
Innowacyjność obowiązkiem przedsiębiorczych
Wydatki związane z technicznym utrzymaniem często rozbudowanej infrastruktury informatycznej centrów dystrybucyjnych, wysokie koszty obsługi i zarządzania olbrzymią strukturą oraz niezintegrowany, a przez to mało efektywny system sprawiają, że koszty funkcjonowania firm rosną. W realiach ostrej rywalizacji rynkowej skuteczne uzyskanie przewagi i zwiększanie dystansu w wyścigu po sukces w dużej mierze uzależnione jest między innymi od sprawnego zarządzania procesami, w tym także organizacji sposobów rozwiązywania problemów, szybkiego przepływu informacji, czy odpowiedniej alokacji czasu oraz kosztów pracy. Microsoft Dynamics AX wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Technologia sprzymierzeńcem w biznesie
System składa się z zestawu modułów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i zawiera komplet narzędzi pozwalających na sprawną integrację ze środowiskiem informatycznym firmy i jej otoczeniem biznesowym. Dzięki strukturze modułowej umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem w wielu obszarach, m.in.: zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), zarządzaniu finansami, usługami, zarządzaniu procesami produkcji. Sprawdza się w obszarach sprzedaży i marketingu. Ponadto oferuje Klientom Business Intelligence i raportowanie. System umożliwia łatwą organizację i priorytetyzację zadań, a także stałe monitorowanie stanu wykonania, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Standaryzacja programu Microsoft Dynamics AX umożliwia prowadzenie działalności w różnych lokalizacjach i krajach oraz zapewnia możliwość jego dalszego rozwoju i wzbogacania o nowe dedykowane obszary.
Inwestycja w rozwój poprzez wprowadzanie zmian w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, sposobu zarządzania oraz technologii, jest koniecznością w obliczu wzrastających wymagań współczesnego biznesu – mówi Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o. – Firma, która chce wykorzystać swoją szansę na sukces i być konkurencyjna, musi być innowacyjna. Nie wolno przy tym zapominać o inwestowaniu w nowoczesną technologię informatyczną – dodaje.

ITP SmartClient

ITP SmartClient czyli tańsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi

Aplikacja, którą proponujemy naszym Klientom wpływa na poprawę efektywności pracy przede wszystkim poprzez standaryzację procesów operacyjnych i stworzenie spójnego środowiska do zarządzania przepływem danych w procesach obsługowych. Rekomendowane przez ITPiAST rozwiązanie gwarantuje pełną automatyzację zarządzania infrastrukturą magazynową. To skraca czas, a czas to pieniądz – także w biznesie”

Krzysztof Wójcik – Architekt Rozwiązania IT PiAST Sp. z o.o.

ITP SmartClient jest oprogramowaniem umożliwiającym nadzór, zarządzanie i dysponowanie zasobami danych magazynowych na zasadzie zdalnego dostępu. System pozwala w niezwykle elastyczny sposób dysponować zgromadzonymi źródłami w dowolnej chwili i miejscu. Po zainstalowaniu aplikacji terminal bezprzewodowy lub komputer staje się centrum dowodzenia. Funkcjonalność oprogramowania pozwala nie tylko wykorzystywać istniejące już zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, ale umożliwia zbudowanie własnej architektury oprogramowania i bezpieczną pracę na wybranych danych za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu. Oprogramowanie ITP SmartClient wykorzystuje wszystkie zasoby informacji zgromadzone na serwerach przedsiębiorstwa oraz w sieci Internet. Dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacje mogą być prezentowane użytkownikom w sposób jednolity. ITP SmartClient zostało zintegrowane m. in. z WMS, WCS, SCADA oraz systemami firm kurierskich, a dodatki do systemu pomagają kierować i optymalizować procesy magazynowe. Wszystkie procesy mogą być widoczne u wielu odbiorców jednocześnie dzięki przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Połączenie bezprzewodowego terminala z systemem pozwala pracować on-line na zasobach danych. Rozwiązanie IT PiAST pozwala również monitorować bieżące zdarzenia, czyli informacje o produktach, zapewniając przepływ komunikatów pomiędzy działem planowania a magazynem firmy. Aplikacja zapewnia obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite zautomatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem systemu WMS. Jakie jeszcze zastosowanie ma ITP SmartClient w praktyce? Wspomaga efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych.

ITP SmartClient to jeszcze więcej możliwości w jednym systemie Microsoft Dynamics AX/NAV/BC
Obok standardowych funkcji, aplikacja została rozbudowana o rejestrowanie w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych, w tym czytników kodów kreskowych. Istnieje możliwość zbierania i filtrowania danych według interesującej nas zmiennej np. magazyniera, wózka widłowego i rodzaju transportu. System przekazuje użytkownikom pełną informację o zawartości palet oraz lokalizacji, umożliwia przetwarzanie danych pochodzących z kodów kreskowych towarów, palet, lokalizacji. Ponadto możliwa jest identyfikacja wielu etykiet jednocześnie, kodowanych w technice RFID. Bez kłopotu można dokonywać rezerwacji wstępnej towaru na magazynie, czy zostawić wiadomość głosową. Jak wszystkie inne, również te informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Procesy realizowane przez ITP SmartClient

ITP SmartClient dysponuje dodatkowymi możliwościami takimi jak

 • rejestrowanie w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych, w tym czytników kodów kreskowych. Dane z kodów kreskowych przenoszone są automatycznie po zeskanowaniu do właściwych formularzy w bazie danych systemu Microsoft Dynamics AX/NAV/BC. W przypadku niezgodności operator terminala może poprawić w aplikacji wprowadzane dane,
 • zmiana lokalizacji palet z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych,
 • praca w trybie on-line i off-line,
 • automatyczne i ręczne przypisanie zadania,
 • architektura wielooddziałowa,
 • 180 terminali pracujących on-line z mniejszym niż 3 sekundowym czasem dostępu,
 • automatyczne aktualizacje.

ITP Smart Client integruje się z:

 • drukarkami kodów kreskowych,
 • WCS,
 • przenośnikami automatycznymi,
 • etykietowaniem przemysłowym,
 • SCADA,
 • systemami firm kurierskich.

ITP Smart Client działa na platformach:

 • Android od wersji 7, 
 • Windows od wersji XP do Windows 10,
 • Windows CE,
 • Windows Mobile.

Poprzez automatyzację obsługi towarów w module magazynu wysokiego składowania w Microsoft Dynamics AX/NAV/BC, ITP SmartClient wspomaga efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych. Produktywność i efektywność pracowników zwiększa się, a to przekłada się na wymierne korzyści firm wykorzystujących proponowane przez nas rozwiązanie.

Tradycyjne, a więc przestarzałe formy obiegu informacji, dokumentów, źródeł danych czy zasobów trwałych, to w wielu firmach wciąż jeszcze codzienność. Tam, gdzie komputer zastąpił migrujące po firmowych działach powielane w dziesiątkach kopii masy dokumentów papierowych jest już lepiej, ale do doskonałości jeszcze wciąż daleko. Wielość systemów, brak kompatybilności między nimi, konieczność pracy często na kilku aplikacjach jednocześnie sprawiają, że wydłuża się czas pracy. Ponadto złożoność procesów i procedur oraz konieczność operowania dużymi ilościami danych niekorzystnie wpływa na efektywność pracy. Zwiększa się także ryzyko występowania błędów, chociażby tych wynikających z częstej migracji pomiędzy aplikacjami lub konieczności manualnego wprowadzania tych samych danych do różnych aplikacji. Istnieje rozwiązanie, które pozwoli nie tylko eliminować błędy, ale dodatkowo obniży nakłady na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

ITP SmartClient - inteligentne rozwiązanie w służbie rozwoju Twojej firmy

Szybsze, bardziej sprawne i wygodne zarządzanie zasobami magazynowymi przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej i administracyjnej.

Rozwiązania dla Retail

Minimalizacja kosztów maksymalizacja przychodów wzrost efektywności dzięki rozwiązaniom IT PiAST dla firm z obszaru Retail

„IT PiAST zapewnia nowoczesne rozwiązania, usprawniające handel detaliczny, zarówno w zakresie sprzedaży, zarządzania sklepem, jak i gospodarki magazynowej. Nasza innowacyjna aplikacja umożliwia Klientom optymalizację organizacji pracy, minimalizację ryzyka, obniżenie kosztów działalności, wzrost przychodów i poprawę rentowności firmy”.

Rafał Maciejewski – Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.

Rozwiązania IT PiAST, tworzone w oparciu o Microsoft Dynamics AX, przeznaczone dla handlu detalicznego, pozwalają na szybką i sprawną analizę procesów sprzedażowych we wszystkich punktach sieci. Wdrożone aplikacje dostarczają do centrali kluczowe informacje, niezbędne dla efektywnego funkcjonowania całej firmy. Ułatwiają kontrolowanie kosztów, maksymalizację przychodów i budowanie dochodowych relacji z klientami.

Cele wdrożenia
 • stworzenie i implementacja nowoczesnych rozwiązań, dedykowanych do kompleksowego administrowania i zarządzania siecią sprzedaży na wszystkich poziomach struktury sieci handlowej, wykorzystywanych przez handlowców rozmaitych branż,
 • podniesienie efektywności firm z obszaru Retail poprzez wprowadzenie centralizacji zarządzania, kontrolę, wsparcie działań operacyjnych oraz usprawnienie działań sprzedażowych,
 • wdrożenie elastycznej aplikacji, odpowiadającej na potrzeby zarówno niewielkich przedsiębiorstw, jak i dużych sieci handlowych.
Korzyści wynikające z wdrożenia
 • pełna kontrola i minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania,
 • pełne monitorowanie procesu sprzedaży,
 • stały dostęp do informacji o sytuacji sprzedażowej zarówno całej sieci, jak i poszczególnych punktów sprzedażowych,
 • ujednolicony i przejrzysty system informacji, dotyczący wszystkich obszarów działalności: od zarządzania, poprzez kontrolę, do usprawnienia procesów sprzedażowych,
 • pełne kontrolowanie przepływu środków finansowych,
 • maksymalizacja przychodów,
 • poprawa wydajności pracy,
 • poprawa obsługi klientów sieci handlowej,
 • budowanie dochodowych relacji z klientami,
 • wzrost efektywności i rentowności firmy.
Prognoza popytu
Prawidłowa prognoza sprzedaży określonego asortymentu w określonych punktach sprzedażowych to jeden z podstawowych elementów osiągnięcia sukcesu w branży. Najskuteczniejszym narzędziem do opracowania takiej prognozy jest szybka i bezbłędna analiza wartości sprzedaży danego rodzaju towaru w poszczególnych placówkach w określonym czasie. Dotyczy to zarówno niewielkich, jak i dużych sieci handlowych.

Rozwiązanie, które IT PiAST oferuje firmom z obszaru Retail, pozwala tworzyć precyzyjne analizy z przebiegu wszystkich procesów sprzedażowych, służące opracowaniu prognozy popytu w poszczególnych oddziałach i punktach sprzedażowych.

Alokacja towaru
Wdrożenie rozwiązania IT PiAST ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wartości sprzedaży we wszystkich punktach sieci, określenie rodzaju i ilości asortymentu, zarówno na półkach sklepowych, jak i na zapleczu poszczególnych punktów sprzedażowych oraz w centralnym magazynie sieci.

Pozwala to podejmować odpowiednie decyzje dotyczące m.in. właściwej alokacji towarów, zarządzania zasobami magazynowymi, określenia zapotrzebowania na rodzaj i wielkość asortymentu i efektywnego planowania dostaw w poszczególnych punktach sprzedaży.

Obieg dokumentów
Punkty sprzedażowe, magazyny i centrale sieci handlowych generują codziennie bardzo dużą ilość dokumentów. Zintegrowany system informatyczny pozwala na automatyzację ich obiegu w całej strukturze organizacyjnej. Ma to niebagatelne znaczenie dla szybkiego przepływu danych, ergonomii pracy, umożliwia centrali monitorowanie wszystkich procesów zachodzących w całej strukturze sieci sprzedażowej.

Zarządzanie ceną
Zarządzanie ceną to jeden z podstawowych instrumentów handlowych. Rozwiązanie IT PiAST pomaga podejmować właściwe decyzje cenowe, prowadzące do wzrostu sprzedaży i zysków.

Płatności w sieci detalicznej
Rozwiązanie IT PiAST pozwala na przekaz w czasie rzeczywistym danych dotyczących struktury i intensywności poszczególnych metod płatności (gotówka, karty płatnicze, karty płatnicze własne, talony własne, e-talony własne, karty partnera, karty żywnościowe) we wszystkich punktach sprzedażowych sieci.

Integracja z systemem POS
System Microsoft Dynamics AX usprawnia przepływ danych i stałą komunikację między centralą i punktami sprzedaży w zakresie informacji o m.in. dostępności towarów, cennikach, promocjach i programach lojalnościowych, rabatach, realizacji zamówień, kategoryzacji towarów, wysokości sprzedaży, kontrahentach, realizacji płatności. W odpowiedzi na zmiany zachodzące w sieci sprzedaży detalicznej (modyfikacja/rozszerzenie asortymentu, rozwój sieci), system może być uzupełniany o nowe funkcjonalności.

Przyjazny interfejs
Intuicyjny i prosty interfejs upraszcza obsługę systemu, dzięki czemu zwiększa wydajność pracowników, poprawia i przyspiesza obsługę klientów. Interfejs może zostać dodatkowo zmodyfikowany zgodnie z preferencjami użytkownika tak, aby każdy pracownik mógł efektywnie wykonywać swoje zadania.

Retail wspiera
 • automatyczne generowanie ceny sprzedaży,
 • zarządzanie promocjami i rabatami z uwzględnieniem ich wysokości, czasu, przypisania do określonych sklepów, kosztów przygotowania i obsługi promocji, dodatkowymi przychodami, określeniem dostawcy towarów dla promocji, rozliczeniem efektów promocji,
 • zarządzanie programami lojalnościowymi z uwzględnieniem m.in. obsługi tych programów, zarządzania katalogiem nagród, raportowaniem programu lojalnościowego,
 • rejestrację cen konkurencji: porównanie cen, promocje, wskazanie marży.

Integracja automatyki

Maksymalizacja wydajności przy optymalnym wykorzystaniu zasobów dzięki rozwiązaniom IT PiAST dla przemysłu centrów logistycznych i magazynów

„Integracja systemów automatyki ma kluczowe znaczenie w efektywnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Proponujemy naszym Klientom nowoczesne rozwiązania pozwalające na synchronizację działań i procesów, które w efekcie prowadzą do skrócenia czasu produkcji i obniżenia jej kosztów, a także minimalizację kosztów magazynowania. W ramach oferowanych przez nas systemów sterowania i automatyki, które każdorazowo opracowujemy w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb i oczekiwań Klienta, wprowadzamy rozwiązania pozwalające na optymalizację procesów zachodzących w firmie w celu podniesienia jej efektywności”.

Krzysztof Wójcik – Architekt Rozwiązania IT PiAST Sp. z o.o.

Cele integracji

 • integracja procesów produkcyjnych z systemem kontroli magazynu,
 • usprawnienie przebiegu procesów produkcyjnych poprzez właściwy dobór urządzeń lub poszczególnych elementów systemu, montaż, wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów oraz kontrolę i sterowanie pracą innych urządzeń technicznych,
 • dostosowanie systemu do unikalnych i ciągle zmieniających się wymagań,
 • usprawnienie i automatyzacja procesów magazynowych,
 • minimalizacja strat poprzez stały nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego, zastosowanie mechanizmów wczesnego ostrzegania, eliminację nadprodukcji,
 • synchronizacja działań wielu urządzeń, podzespołów, procesów ludzkich i przepływu materiału, przy jednoczesnej ich kontroli.
ITP WCSClient – System kontroli magazynu
System kontroli magazynu (WCS) to aplikacja informatyczna, która kieruje działaniami w magazynach i centrach dystrybucji (DC) w czasie rzeczywistym. Jest ona porównywalna do rachunku przepływu materiałów.
ITP WCSClient to nowoczesne i bardzo pomocne, a jednocześnie proste w obsłudze narzędzie, zapewniające bieżącą kontrolę przepływu informacji, pozwalające na maksymalizację wydajności magazynowania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów.
ITP WCSClient umożliwia integrację systemu WMS (stosowanego do zarządzania ruchem produktów w magazynach) i systemu ERP (służącego wspomaganiu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) z systemami urządzeń automatyki magazynowej, takich jak systemy przenośników czy regałów karuzelowych. Zlecenia tworzone po stronie systemu WMS są przesyłane oraz odpowiednio przetwarzane przez system ITP WCSClient, a następnie przekazywane do urządzeń automatyki magazynowej, uczestniczących w procesach magazynowych, odpowiednio nimi sterując oraz zbierając informacje zwrotne. W ten sposób otrzymujemy pełne współdziałanie systemów WMS z urządzeniami automatyki przemysłowej, które najczęściej pozbawione są możliwości bezpośredniej komunikacji z systemami nadrzędnymi.
ITP WCSClient zapewnia prosty interfejs dla różnych urządzeń do innych systemów zarządzania, takich jak WMS lub ERP. ITP WCSClient jest systemem modułowym i łatwo konfigurowalnym, dzięki czemu spełnia unikalne i ciągle zmieniające się wymagania dla procesów biznesowych magazynu.


Automatyzacja produkcji
Automatyzacja produkcji to jedna z gałęzi przemysłu, obejmująca znajomość standardowych języków programowania sterowników logicznych. Wdrożenie automatyzacji ma niebagatelny wpływ na obniżenie kosztów produkcji oraz czasu jej trwania.

Integracja systemów automatyki przemysłowej zapewnia
 • dostęp do danych potrzebnych dla menedżerów, kierowników produkcji oraz operatorów poprzez specjalizowane interfejsy i formę dopasowaną do warunków pracy,
 • rejestrowanie danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych (czytników kodów kreskowych, odbiorników RFID oraz sterowników maszyn PLC),
 • przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z produkcji, co powoduje natychmiastowe dostarczenie informacji kluczowych do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania produkcją.
Jakie korzyści daje zastosowanie Microsoft Dynamics AX w zakresie automatyzacji produkcji
 • efektywne zarządzanie zmianą w czasie rzeczywistym w przypadku nagłych odstępstw w planach produkcji (monitorowanie maszyn, systemy przywoławcze i wczesnego ostrzegania),
 • grupowanie danych w podsumowania na dowolnym poziomie szczegółowości. Interfejs dla managerów raporty wydajnościowe, kalkulacje kosztów – całościowe bądź dotyczące każdej maszyny, pracownika, produkcji, itd.,
 • bieżące przekazywanie informacji o stanie i zaawansowaniu wykonania zlecenia produkcyjnego, gniazd produkcyjnych oraz pracowników, a także pełen monitoring pracy w toku za pomocą interfejsu kierownika produkcji,
 • nieustanne nadzorowanie i kontrolowanie produkcji w czasie rzeczywistym, zastosowanie mechanizmów wczesnego ostrzegania, a także bezpośredni dostęp do bazy danych w wymaganym zakresie poprzez interfejs operatora,
 • zwiększenie wydajności dzięki danym przesyłanym bezpośrednio z produkcji oraz automatyzacja powtarzalnych czynności i interakcji z systemem,
 • zapisywanie stanu i śledzenie procesów produkcyjnych oraz przepływu materiałów za pomocą urządzeń bezprzewodowych, RFID, czytników kodów kreskowych itd.,
 • minimalizacja strat poprzez eliminację nadprodukcji, procesy ponownego wykorzystania odpadów,
 • rozwijanie funkcjonalności Microsoft Dynamics AX dla uzyskania ciągłości procesów wytwórczych, minimalizacji przestojów i śledzenia bieżącego postępu przetwarzania materiałów.

Systemy logistyczne

„O sukcesie rynkowym firmy w coraz większym stopniu decyduje efektywna logistyka, która jest jednym z istotnych elementów wspierających sprzedaż. Logistyka już dawno przestała być tylko wypadkową transportu i spedycji. To złożony proces, który zanim zakończy się u Klienta końcowego, obejmuje szereg skomplikowanych etapów, m.in.: zakup, magazynowanie, zarządzanie informacją, konfigurowanie łańcuchów transportowych czy chociażby pakowanie. I wszystkie te elementy powinny ze sobą współgrać, by tworzyć sprawny system. IT PiAST dostarcza nowatorskie rozwiązania w zakresie optymalizacji zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, tak by zastosowane rozwiązania przynosiły poprawę szybkości, jakości i efektywności na każdym z tych etapów, przy jednoczesnej redukcji kosztów”.

Marek Osika – Starszy Konsultant IT PiAST Sp. z o.o.

Dostarczanie Klientom kompletnych rozwiązań logistycznych umożliwiających zwiększenie wydajności procesów zarządzania zasobami magazynowymi

Oferta IT PiAST Sp. z o.o. obejmuje szerokie spektrum rozwiązań w zakresie logistyki magazynowania. Klient ma możliwość precyzyjnego dopasowania poszczególnych elementów tak, by stworzyć spójny i efektywny system zarządzania zasobami magazynowymi i aby przyjęte rozwiązania były najlepiej dopasowane do istniejących potrzeb przedsiębiorstwa. Portfolio produktów obejmuje różnorodne systemy, począwszy od najprostszych manualnych przenośników rolkowych, do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak goods-to-man lub sortery. IT PiAST Sp. z o.o jest przedstawicielem na Polskę Savoye i VanRiet, wiodących firm z branży.

Systemy przenośników
Przenośniki rolkowe

To bardzo elastyczne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się zarówno w dystrybucji hurtowej, jak i w indywidualnym systemie sprzedaży. Przenośniki rolkowe są idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających bardzo szeroki asortyment towaru. Za pomocą przenośników możemy połączyć poszczególne piętra regałów w zabudowie wielopoziomowej.

Pick-to-box
Najwięcej czasu pracownikom kompletującym zamówienia zajmuje przemieszczanie się. W zależności od magazynu zabiera to nawet od 35% do 50% czasu pracy. Sposobem na podniesienie efektywności w tym obszarze jest podzielenie magazynu na strefy i do transportu międzystrefowego zastosowanie przenośnika do transportowania towarów. Towar wysyłkowy podróżuje na przenośniku i zrzucany jest w sektorach, gdzie znajduje się pozostała część potrzebna do skompletowania zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik kompletujący zamówienie i przydzielony do jednej ze stref pracuje tylko na tym obszarze, co znacząco zmniejsza drogę, jaką musiał do tej pory pokonywać.
Dużą oszczędność czasu przynosi rozdzielenie funkcji na magazynie. Przenośniki transportują towar pomiędzy strefą kompletacji, a strefą pakowania oraz strefą wysyłek, gdzie automatycznie sortują opakowania transportowe na kierunki lub firmy kurierskie. Z linią przenośników możemy zintegrować inne urządzenia, takie jak wagi przepływowe, etykieciarki, maszyny do automatycznego składania i zamykania kartonów, czy też regały windowe i karuzelowe lub system pick-to-light.

Konsolidacja
W przypadku, kiedy konieczne jest skompletowanie zamówień w ciągu maksymalnie krótkiego czasu, idealnym rozwiązaniem będzie stacja konsolidacji. To system składający się z przenośników i regałów karuzelowych. Zamówienie jest dzielone na części i kompletowane na strefach do pojemników transportu wewnętrznego. Pojemniki spływają ze stref w dowolnej kolejności do strefy konsolidacji, gdzie składowane są wszystkie elementy dotyczące jednego zamówienia na sąsiadujących półkach w regale karuzelowym. Gdy zostaną skompletowane wszystkie, przekazywane są do strefy pakowania. Pracownik pakujący otrzymuje kompletne zamówienie i pakuje je do kartonów wysyłkowych.

Regały karuzelowe i windowe
Regały karuzelowe i windowe znajdują szerokie zastosowanie w dystrybucji. To rozwiązanie zapewniające dużą wydajność kompletacji (do 200 linii/h) przy jednoczesnej wysokiej ergonomii pracy. Regały automatyczne znajdują przede wszystkim zastosowanie w kompletacji drobnych produktów. Umożliwiają składowanie do wysokości przekraczającej 8m. Dzięki temu na małej powierzchni można składować dużą liczbę towarów. Jeden pracownik może obsługiwać zestaw 3-4 urządzeń.

Sortery
Sorter typu Oval jest przeznaczony do sortowania produktów płaskich jak odzież, książki czy multimedia. Jego konstrukcja oparta jest na tackach, które zapadają się, gdy tacka znajduje się nad odpowiednią zrzutnią. Produkty mogą spadać do zrzutni, gdzie są przepakowywane, lub bezpośrednio do kartonów wysyłkowych. Zasilanie sortera może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny za pomocą przenośników. Dużą zaletą sortera jest poprawność wydawania, która dla dobrej jakości kodów kreskowych przekracza 99.9%. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w dystrybucji podobnych produktów przy dużej skali działalności. Zapewnia wtedy dużą wydajność i zwrot z inwestycji. Sortery mają ograniczone zastosowanie przy sprzedaży do klientów indywidualnych.

Rozwiązania kurierskie
Shoe sorter

Znajduje szerokie zastosowanie w branży kurierskiej. Sprawdza się w sortowaniu produktów o różnorodnym i nieregularnym kształcie. Maksymalna długość sortowanych produktów wynosi 1.500 mm, a maksymalna waga 90kg (nie więcej niż 50kg na mb). Wydajność sortera wynosi do 9.000 paczek na godzinę, jakkolwiek zależy od średniej wielkości sortowanych paczek.

Rozwiązania manualne
Czytniki kodów kreskowych
Technologia radiowa czytników kodów kreskowych pozwala na bezprzewodową komunikację mobilnych urządzeń na magazynie takich jak: terminale, drukarki. Jest szczególnie użyteczna w dużych magazynach, gdzie aktualna informacja jest bardzo ważna dla niezakłóconej pracy. Obszary, które są wspierane przez technologię, to przyjęcie, uzupełnianie, kompletacja wysyłki, pakowanie, załadunek. Zaletami tego rozwiązania są: zwiększenie szybkości kompletacji, szybkość pozyskiwania i przekazywania informacji, likwidacja obiegu dokumentów papierowych oraz kontrola operacji odbywająca się w czasie rzeczywistym.

Wózki pick-to-light
Wózek pick-to-light jest rozwiązaniem zwiększającym wydajność kompletacji poprzez tworzenie zestawu podobnych zamówień, tak zwanych batchy. Na wózku umieszczanych jest od 12 do 24 pojemników (w zależności od wielkości wózka i pojemników). Pojemnik odpowiada pojedynczemu zamówieniu. System WMS dla stworzonego batcha wybiera optymalną ścieżkę zbierania, tak by droga przebyta przez pracownika była jak najkrótsza. Następnie kieruje pracownika do najbliższego indeksu z dowolnego zamówienia. Pracownik pobiera go i skanuje jego kod kreskowy. W tym momencie na wózku zapala się światełko pod odpowiednim pojemnikiem oraz wyświetla się liczba sztuk do pobrania. Pracownik po umieszczeniu indeksu w pojemniku kwituje wykonanie zadania, naciskając świecący się przycisk. System WMS kieruje pracownika do następnego najbliższego indeksu.

Automatyczne pakowanie
PAC600
Maszyna PAC600 produkuje kartony ze zintegrowaną folią w kartonie. Pracownicy kompletują towar bezpośrednio do kartonów. Po skończonej kompletacji karton trafia do tunelu grzewczego, gdzie folia jest obkurczana i chroni towar przed uszkodzeniem. Na koniec karton jest automatycznie zamykany. Szczególnie cenione przez Klientów zalety systemu to możliwość ograniczenia ilości stacji pakowania, a co za tym idzie, redukcja personelu, zabezpieczenie produktu – zmniejszenie uszkodzeń w transporcie oraz ograniczenie kosztów związanych z brakiem konieczności stosowania materiałów wypełniających.

JIVARO
Maszyna Jivaro jest niezastąpionym rozwiązaniem, szczególnie jeśli objętość wysyłanych paczek jest krytyczna. Po skończonej kompletacji maszyna mierzy rzeczywistą wysokość produktów w kartonie. Następnie do tej wysokości przycina karton i automatycznie zamyka. Z doświadczenia Klientów wynika, że objętość wysłanych kartonów zmniejsza się o minimum 20%.

Technologia RFID
RFID (ang. Radio-frequency identification) to technika wykorzystująca fale radiowe w celu przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik w celu identyfikacji obiektu. Technika ta umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. Odczyt etykiet jest zależny od konstrukcji i możliwy do odczytu z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów od anteny czytnika. System ten umożliwia jednoczesną identyfikację wielu etykiet. Rozwiązania RFID firmy IT PiAST zapewniają doskonałą widoczność zapasów w ramach łańcucha dostaw. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają wskazanie położenia kluczowych zasobów.

Magazyn

Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów usprawnienie obsługi w centrach dystrybucji i w magazynach oraz obniżenie kosztów składowania towarów dzięki rozwiązaniom IT PiAST

„Firma IT PiAST oferuje innowacyjne systemy do zarządzania i koordynowania prac magazynowych. System informatyczny, który proponujemy naszym Klientom, pozwala skutecznie zarządzać przestrzenią magazynową, bezbłędnie lokalizować towary, nadzorować rodzaj i ilość przyjmowanych przesyłek, a także kontrolować wszelkie procesy obrotu magazynowego, co w znaczący sposób pozwala skrócić czas i obniżyć koszty magazynowania”.

Rafał Maciejewski – Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.
 
Centra logistyczne, dystrybucyjne i magazyny pełnią coraz istotniejszą rolę we współczesnej gospodarce. Większość tych obiektów dysponuje rozległą powierzchnią do składowania i przechowywania towarów, dlatego niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju obiektów staje się szybka identyfikacja miejsca składowania przesyłek, wydajne środki transportu wewnętrznego i możliwość szybkiej kompletacji produktów. Prawidłowemu i sprawnemu przebiegowi oraz koordynacji prac magazynowych służą rozwiązania proponowane przez IT PiAST.

Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących codziennie w swoich magazynach i terminalach dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Korzyści
 • integracja i scentralizowanie zarządzania magazynem,
 • koordynacja i usprawnienie procesów magazynowych,
 • szybka lokalizacja składowania towaru,
 • skrócenie czasu i obniżenie kosztów magazynowania przesyłek.
Automatyka magazynowa i Magazyn Wysokiego Składowania
Zastosowanie automatyki magazynowej ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów pracy w magazynie, obniżenie ryzyka błędu ze strony człowieka oraz podniesienie jakości usług. Automatyka magazynowa to wszelkie urządzenia pomocne do obsługi magazynu, które w znacznej części eliminują czynnik ludzki i które są zintegrowane z oprogramowaniem WMS (Warehouse Management System) wykorzystywanym do zarządzania ruchem produktów w magazynach. System WMS, zwany też systemem do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania, przeznaczony jest do ewidencji ilościowo - wartościowej. Pozwala on na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową i identyfikację asortymentu przypisanego do konkretnych lokalizacji oraz na kontrolę przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Zaawansowane zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania zapewnia
 • wdrażanie mechanizmów uproszczonego zarządzania zaawansowanymi funkcjonalnościami dla modelu magazynu, bezpośrednio odwzorowującego rzeczywistą topologię i właściwości fizyczne pomieszczeń składowych dzięki rozwijaniu możliwości modułu WMSClient,
 • przesyłanie drogą radiową zleceń transportu do zdalnych terminali montowanych na wózkach widłowych wyposażonych w skanery kodów kreskowych,
 • śledzenie i wgląd w stan każdej lokacji w magazynie oznaczonej unikalnym kodem kreskowym,
 • zaawansowane zarządzanie przestrzenią magazynowania, grupowanie transportów, indywidualne algorytmy pobierania towarów z magazynu wg zdefiniowanych kryteriów.
Jakie korzyści daje zastosowanie Microsoft Dynamics AX
 • model Magazynu Wysokiego Składowania w aplikacji bezpośrednio odwzorowuje jego rzeczywistą topologię,
 • każda lokacja jest unikalnie oznaczona, a stan jej zajęcia można śledzić w dowolnym momencie,
 • przestrzeń magazynowa jest maksymalnie wykorzystana, dzięki czemu eliminuje się możliwość składowania towarów w niewłaściwej lokacji i tym samym nie dopuszcza się do przekroczenia dat ważności,
 • każda paleta uzyskuje unikalny numer i kod kreskowy, który jest skanowany po transporcie i transmitowany drogą radiową, po czym zostaje zdalnie zarejestrowany w aplikacji,
 • zlecenia transportów są przesyłane bezpośrednio do konkretnego wózka widłowego, co zapewnia utrzymywanie sesji, nawet w przypadku przerwania połączenia i optymalizuje przebiegi wózków.