it's all about excellence

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX

Niższe koszty zarządzania i wyższa wydajność procesów dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez IT PiAST

Cechy systemu
Przyjazny interfejs użytkownika

Microsoft Dynamics AX jest zintegrowany z innymi powszechnie znanymi produktami Microsoft m.in. Microsoft SQL Server, BizTalk Server, Exchange, Office i Windows. Wygląda i działa w sposób zbliżony do programów z pakietu Microsoft Office (Outlook, Excel). Pasek adresu umożliwiający szybką zmianę miejsca pracy oraz historia przeglądania znacznie usprawniają użytkowanie systemu. Dostęp do widoku głównego możliwy jest zarówno z poziomu aplikacji, jak i za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Znajomy interfejs upraszcza obsługę systemu, pracownicy mogą pracować na znanych im narzędziach, nie tracąc czasu i energii na naukę nowych aplikacji. Interfejs dostosowany jest do ról pełnionych przez pracowników w organizacji. Jednocześnie może zostać dodatkowo zmodyfikowany zgodnie z preferencjami użytkownika tak, aby każdy pracownik mógł efektywnie wykonywać swoje zadania. Praca w systemie Microsoft Dynamics AX jest łatwa, wydajna a szkolenia koncentrują na zagadnieniach biznesowych, a nie na poznawaniu i nauce filozofii interakcji użytkownika z systemem.

Zintegrowana baza danych
Wszystkie informacje z systemu Microsoft Dynamics AX, niezależnie od źródła ich pochodzenia, zawarte są w zintegrowanej bazie danych. Pozwala to na szybki przepływ informacji oraz synchronizację pracy w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Elastyczność systemu
Microsoft Dynamics AX jest systemem niezwykle elastycznym; dzięki możliwości skalowania może być stosowany zarówno w dużych korporacjach, jak i w oddziałach mniejszych firm; umożliwia jednoczesną pracę zarówno dla kilku jak i kilkuset użytkowników. Elastyczność systemu przejawia się także w innym obszarze: otwarty kod programistyczny umożliwia modyfikację i dostosowanie usług do indywidualnych wymogów Klienta.

Globalna integracja
Microsoft Dynamics AX łączy ludzi, informacje i procesy bez względu na lokalizację i odległości. Jest to możliwe dzięki standaryzacji procesów i zapewnieniu widoczności całej organizacji. Jeden system może obsługiwać dwolną ilość przedstawicielstw lub podmiotów powiązanych, bez względu na położenie geograficzne, w którym się one znajdują.

Bezpieczeństwo
Funkcje uwierzytelnienia systemu Windows i jednorazowej rejestracji w usłudze Active Directory (single sign-on) zwiększają bezpieczeństwo i prywatność, zapewniając doskonałą kontrolę administracyjną nad poufnymi danymi. Jednorazowa rejestracja to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także większa wygoda i wydajność, ponieważ aby uzyskać dostęp do programu Microsoft Dynamics AX, użytkownik loguje się tylko raz. Rozszerzenia aplikacji Microsoft Dynamics AX oraz zaawansowane funkcje technologii bazy danych serwera Microsoft SQL Server, takie jak szyfrowanie danych macierzystych, bezpieczne ustawienia domyślne oraz egzekwowanie polityki haseł, zapewniają komfort ochrony danych i odpowiadają wymogom Klienta.

Dodatkowe funkcjonalności Microsoft Dynamics AX

 • rejestracja zdarzeń w miejscu i czasie ich powstawania,
 • kontrola i dostęp do danych w czasie rzeczywistym,
 • centralizacja informacji, dostęp do bieżących wskaźników i osiągnięć firmy,
 • jednolita i przejrzysta integracja wewnętrznych i zewnętrznych procesów poprzez zapewnienie wymiany informacji między aplikacjami front i back office'owymi,
 • ujednolicenie środowiska informatycznego oraz metod pracy,
 • poprawa komunikacji między pracownikami dzięki usłudze Windows SharePoint Services,
 • monitorowanie i powiadamianie o postępach prac dzięki workflow z mechanizmem alertów,
 • błyskawiczne reagowanie na zagrożenia powstające w realizowanych projektach,
 • optymalizacja procesów biznesowych związanych z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM),
 • poszerzona o nowe funkcjonalności, m.in. obsługę systemu identyfikacji radiowej (RFID),
 • zamykanie magazynu i zaawansowane funkcje wewnątrzzakładowe, co przyczynia się do zwiększenia wydajności łańcuchów dostaw.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX

 • centralizacja i standaryzacja procesów biznesowych firmy,
 • skuteczne wspomaganie procesów zarządzania w firmie,
 • integracja wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych,
 • wzrost wydajności pracowników,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy,
 • obniżenie kosztów szkoleń.
„Rozwiązanie informatyczne Microsoft Dynamics AX, proponowane naszym Klientom, pozwala na automatyzację i optymalizację kluczowych procesów w ramach jednej spójnej infrastruktury zarządzania przedsiębiorstwem. Zastosowanie rozwiązań Microsoft Dynamics AX to wymierne korzyści dla rozwoju firmy i jej biznesowego zysku”.
Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.

Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi przedsiębiorstw. Zbudowanie narzędzia, które pozwoli skonsolidować i zintegrować działanie poszczególnych sektorów firmy w taki sposób, by wpłynąć na zwiększenie efektywności oraz wydajności ich pracy.

„Rozwiązania, które tworzymy w oparciu o Microsoft Dynamics AX, są odpowiedzią na oczekiwania odbiorców dążących do obniżania kosztów związanych z funkcjonowaniem firm. Chodziło o to, by zaproponować Klientom narzędzie, które pozwoli im przejść z systemu rozproszonego w poszczególnych jednostkach firmy do rozwiązania scentralizowanego, obejmującego swym zakresem większość działów i procesów. Microsoft Dynamics AX to narzędzie optymalne pod względem kosztów wdrożenia i późniejszego funkcjonowania, pozwalające w znaczący sposób usprawniać procesy, a tym samym oszczędzać. To bardzo istotne w realiach dzisiejszego trudnego rynku, gdzie każda inwestycja musi generować zysk”
Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.

Innowacyjność obowiązkiem przedsiębiorczych
Wydatki związane z technicznym utrzymaniem często rozbudowanej infrastruktury informatycznej centrów dystrybucyjnych, wysokie koszty obsługi i zarządzania olbrzymią strukturą oraz niezintegrowany, a przez to mało efektywny system sprawiają, że koszty funkcjonowania firm rosną. W realiach ostrej rywalizacji rynkowej skuteczne uzyskanie przewagi i zwiększanie dystansu w wyścigu po sukces w dużej mierze uzależnione jest między innymi od sprawnego zarządzania procesami, w tym także organizacji sposobów rozwiązywania problemów, szybkiego przepływu informacji, czy odpowiedniej alokacji czasu oraz kosztów pracy. Microsoft Dynamics AX wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Technologia sprzymierzeńcem w biznesie
System składa się z zestawu modułów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i zawiera komplet narzędzi pozwalających na sprawną integrację ze środowiskiem informatycznym firmy i jej otoczeniem biznesowym. Dzięki strukturze modułowej umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem w wielu obszarach, m.in.: zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), zarządzaniu finansami, usługami, zarządzaniu procesami produkcji. Sprawdza się w obszarach sprzedaży i marketingu. Ponadto oferuje Klientom Business Intelligence i raportowanie. System umożliwia łatwą organizację i priorytetyzację zadań, a także stałe monitorowanie stanu wykonania, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Standaryzacja programu Microsoft Dynamics AX umożliwia prowadzenie działalności w różnych lokalizacjach i krajach oraz zapewnia możliwość jego dalszego rozwoju i wzbogacania o nowe dedykowane obszary.

Inwestycja w rozwój poprzez wprowadzanie zmian w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, sposobu zarządzania oraz technologii, jest koniecznością w obliczu wzrastających wymagań współczesnego biznesu – mówi Rafał Maciejewski Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o. – Firma, która chce wykorzystać swoją szansę na sukces i być konkurencyjna, musi być innowacyjna. Nie wolno przy tym zapominać o inwestowaniu w nowoczesną technologię informatyczną – dodaje.