it's all about excellence

Systemy logistyczne

„O sukcesie rynkowym firmy w coraz większym stopniu decyduje efektywna logistyka, która jest jednym z istotnych elementów wspierających sprzedaż. Logistyka już dawno przestała być tylko wypadkową transportu i spedycji. To złożony proces, który zanim zakończy się u Klienta końcowego, obejmuje szereg skomplikowanych etapów, m.in.: zakup, magazynowanie, zarządzanie informacją, konfigurowanie łańcuchów transportowych czy chociażby pakowanie. I wszystkie te elementy powinny ze sobą współgrać, by tworzyć sprawny system. IT PiAST dostarcza nowatorskie rozwiązania w zakresie optymalizacji zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, tak by zastosowane rozwiązania przynosiły poprawę szybkości, jakości i efektywności na każdym z tych etapów, przy jednoczesnej redukcji kosztów”.
Marek Osika – Starszy Konsultant IT PiAST Sp. z o.o.

Dostarczanie Klientom kompletnych rozwiązań logistycznych umożliwiających zwiększenie wydajności procesów zarządzania zasobami magazynowymi

Oferta IT PiAST Sp. z o.o. obejmuje szerokie spektrum rozwiązań w zakresie logistyki magazynowania. Klient ma możliwość precyzyjnego dopasowania poszczególnych elementów tak, by stworzyć spójny i efektywny system zarządzania zasobami magazynowymi i aby przyjęte rozwiązania były najlepiej dopasowane do istniejących potrzeb przedsiębiorstwa. Portfolio produktów obejmuje różnorodne systemy, począwszy od najprostszych manualnych przenośników rolkowych, do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak goods-to-man lub sortery. IT PiAST Sp. z o.o jest przedstawicielem na Polskę Savoye i VanRiet, wiodących firm z branży.

Systemy przenośników
Przenośniki rolkowe

To bardzo elastyczne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się zarówno w dystrybucji hurtowej, jak i w indywidualnym systemie sprzedaży. Przenośniki rolkowe są idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających bardzo szeroki asortyment towaru. Za pomocą przenośników możemy połączyć poszczególne piętra regałów w zabudowie wielopoziomowej.

Pick-to-box
Najwięcej czasu pracownikom kompletującym zamówienia zajmuje przemieszczanie się. W zależności od magazynu zabiera to nawet od 35% do 50% czasu pracy. Sposobem na podniesienie efektywności w tym obszarze jest podzielenie magazynu na strefy i do transportu międzystrefowego zastosowanie przenośnika do transportowania towarów. Towar wysyłkowy podróżuje na przenośniku i zrzucany jest w sektorach, gdzie znajduje się pozostała część potrzebna do skompletowania zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik kompletujący zamówienie i przydzielony do jednej ze stref pracuje tylko na tym obszarze, co znacząco zmniejsza drogę, jaką musiał do tej pory pokonywać.
Dużą oszczędność czasu przynosi rozdzielenie funkcji na magazynie. Przenośniki transportują towar pomiędzy strefą kompletacji, a strefą pakowania oraz strefą wysyłek, gdzie automatycznie sortują opakowania transportowe na kierunki lub firmy kurierskie. Z linią przenośników możemy zintegrować inne urządzenia, takie jak wagi przepływowe, etykieciarki, maszyny do automatycznego składania i zamykania kartonów, czy też regały windowe i karuzelowe lub system pick-to-light.

Konsolidacja
W przypadku, kiedy konieczne jest skompletowanie zamówień w ciągu maksymalnie krótkiego czasu, idealnym rozwiązaniem będzie stacja konsolidacji. To system składający się z przenośników i regałów karuzelowych. Zamówienie jest dzielone na części i kompletowane na strefach do pojemników transportu wewnętrznego. Pojemniki spływają ze stref w dowolnej kolejności do strefy konsolidacji, gdzie składowane są wszystkie elementy dotyczące jednego zamówienia na sąsiadujących półkach w regale karuzelowym. Gdy zostaną skompletowane wszystkie, przekazywane są do strefy pakowania. Pracownik pakujący otrzymuje kompletne zamówienie i pakuje je do kartonów wysyłkowych.

Regały karuzelowe i windowe
Regały karuzelowe i windowe znajdują szerokie zastosowanie w dystrybucji. To rozwiązanie zapewniające dużą wydajność kompletacji (do 200 linii/h) przy jednoczesnej wysokiej ergonomii pracy. Regały automatyczne znajdują przede wszystkim zastosowanie w kompletacji drobnych produktów. Umożliwiają składowanie do wysokości przekraczającej 8m. Dzięki temu na małej powierzchni można składować dużą liczbę towarów. Jeden pracownik może obsługiwać zestaw 3-4 urządzeń.

Sortery
Sorter typu Oval jest przeznaczony do sortowania produktów płaskich jak odzież, książki czy multimedia. Jego konstrukcja oparta jest na tackach, które zapadają się, gdy tacka znajduje się nad odpowiednią zrzutnią. Produkty mogą spadać do zrzutni, gdzie są przepakowywane, lub bezpośrednio do kartonów wysyłkowych. Zasilanie sortera może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny za pomocą przenośników. Dużą zaletą sortera jest poprawność wydawania, która dla dobrej jakości kodów kreskowych przekracza 99.9%. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w dystrybucji podobnych produktów przy dużej skali działalności. Zapewnia wtedy dużą wydajność i zwrot z inwestycji. Sortery mają ograniczone zastosowanie przy sprzedaży do klientów indywidualnych.

Rozwiązania kurierskie
Shoe sorter

Znajduje szerokie zastosowanie w branży kurierskiej. Sprawdza się w sortowaniu produktów o różnorodnym i nieregularnym kształcie. Maksymalna długość sortowanych produktów wynosi 1.500 mm, a maksymalna waga 90kg (nie więcej niż 50kg na mb). Wydajność sortera wynosi do 9.000 paczek na godzinę, jakkolwiek zależy od średniej wielkości sortowanych paczek.

Rozwiązania manualne
Czytniki kodów kreskowych
Technologia radiowa czytników kodów kreskowych pozwala na bezprzewodową komunikację mobilnych urządzeń na magazynie takich jak: terminale, drukarki. Jest szczególnie użyteczna w dużych magazynach, gdzie aktualna informacja jest bardzo ważna dla niezakłóconej pracy. Obszary, które są wspierane przez technologię, to przyjęcie, uzupełnianie, kompletacja wysyłki, pakowanie, załadunek. Zaletami tego rozwiązania są: zwiększenie szybkości kompletacji, szybkość pozyskiwania i przekazywania informacji, likwidacja obiegu dokumentów papierowych oraz kontrola operacji odbywająca się w czasie rzeczywistym.

Wózki pick-to-light
Wózek pick-to-light jest rozwiązaniem zwiększającym wydajność kompletacji poprzez tworzenie zestawu podobnych zamówień, tak zwanych batchy. Na wózku umieszczanych jest od 12 do 24 pojemników (w zależności od wielkości wózka i pojemników). Pojemnik odpowiada pojedynczemu zamówieniu. System WMS dla stworzonego batcha wybiera optymalną ścieżkę zbierania, tak by droga przebyta przez pracownika była jak najkrótsza. Następnie kieruje pracownika do najbliższego indeksu z dowolnego zamówienia. Pracownik pobiera go i skanuje jego kod kreskowy. W tym momencie na wózku zapala się światełko pod odpowiednim pojemnikiem oraz wyświetla się liczba sztuk do pobrania. Pracownik po umieszczeniu indeksu w pojemniku kwituje wykonanie zadania, naciskając świecący się przycisk. System WMS kieruje pracownika do następnego najbliższego indeksu.

Automatyczne pakowanie
PAC600
Maszyna PAC600 produkuje kartony ze zintegrowaną folią w kartonie. Pracownicy kompletują towar bezpośrednio do kartonów. Po skończonej kompletacji karton trafia do tunelu grzewczego, gdzie folia jest obkurczana i chroni towar przed uszkodzeniem. Na koniec karton jest automatycznie zamykany. Szczególnie cenione przez Klientów zalety systemu to możliwość ograniczenia ilości stacji pakowania, a co za tym idzie, redukcja personelu, zabezpieczenie produktu – zmniejszenie uszkodzeń w transporcie oraz ograniczenie kosztów związanych z brakiem konieczności stosowania materiałów wypełniających.

JIVARO
Maszyna Jivaro jest niezastąpionym rozwiązaniem, szczególnie jeśli objętość wysyłanych paczek jest krytyczna. Po skończonej kompletacji maszyna mierzy rzeczywistą wysokość produktów w kartonie. Następnie do tej wysokości przycina karton i automatycznie zamyka. Z doświadczenia Klientów wynika, że objętość wysłanych kartonów zmniejsza się o minimum 20%.

Technologia RFID
RFID (ang. Radio-frequency identification) to technika wykorzystująca fale radiowe w celu przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik w celu identyfikacji obiektu. Technika ta umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. Odczyt etykiet jest zależny od konstrukcji i możliwy do odczytu z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów od anteny czytnika. System ten umożliwia jednoczesną identyfikację wielu etykiet. Rozwiązania RFID firmy IT PiAST zapewniają doskonałą widoczność zapasów w ramach łańcucha dostaw. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają wskazanie położenia kluczowych zasobów.