Usługi

„Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wymaganiom Klientów. Nasze ponad dziewięcioletnie doświadczenie we wdrożeniach w sektorze produkcyjnym, usługowym i finansowym zaowocowało powstaniem nowatorskich rozwiązań w zakresie finansów, automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, spełniających najważniejsze potrzeby naszych Klientów. Codziennie dokładamy starań, aby korzystanie z Microsoft Dynamics AX w Państwa firmach przebiegało bez zakłóceń i w każdej chwili służymy pomocą”.
Joanna Nasierowska – Dyrektor Handlowy IT PiAST Sp. z o.o.

Wdrożenia systemów IT

Firma IT PiAST oferuje swoim Klientom jeden spójny system informatyczny, pozwalający skonsolidować wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie potencjału firmy i obniżenie kosztów jej funkcjonowania. W wielu przedsiębiorstwach do zarządzania produkcją, usługami, księgowością, bazami danych, rekrutacją, finansami itd. wykorzystuje się kilka lub kilkanaście aplikacji i systemów. Generuje to wysokie koszty związane z utrzymaniem rozbudowanej infrastruktury informatycznej, natomiast nie przekłada się na wzrost efektywności firmy. Rozwiązania wdrażane przez IT PiAST pozwalają na integrację niespójnych, zróżnicowanej architektury aplikacji, nowoczesny i łatwy w obsłudze system. Wdrożenia IT PiAST, wykorzystujące funkcjonalności Microsoft Dynamics AX, poprzedzone są wnikliwą analizą oczekiwań Klientów, co pozwala na optymalne dopasowanie rozwiązania do potrzeb konkretnej firmy.

Wdrożenie zupełnie nowego oprogramowania bądź integracja czy rozwój już działających systemów gwarantuje wymierne korzyści biznesowe
 • wnikliwą analizę procesów biznesowych i bardziej efektywny przepływ informacji,
 • automatyzację wprowadzania danych,
 • optymalizację kosztów i procesów, takich jak zarządzanie zamówieniami, planowanie produkcji, relokacja zasobów,
 • lepsze wykorzystanie istniejących zasobów poprzez synchronizację aktywności wykonywanych przez poszczególne działy.

Migracja danych

Wdrożenie nowego systemu wiąże się z migracją wszystkich danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Firma IT PiAST, wiedząc jak ważne dla każdej firmy są informacje, nie ogranicza się jedynie do technicznego aspektu przeprowadzenie migracji. Operację tę poprzedza szczegółowa analiza wszystkich źródeł danych i sprawdzenie ich poprawności. Kolejnym krokiem jest określenie sposobu transformacji danych, spisanie procedur, według których należy przeprowadzić migrację, oraz ustalenie harmonogramu, który nie zakłóci ciągłości prac systemów firmy. Fizyczne przeniesienie danych to ostatni etap migracji. Zgodnie z dobrymi praktykami wdrożeń systemów informatycznych, funkcjonowanie starego i nowego oprogramowania ma miejsce w ograniczonym okresie. W tym czasie użytkownicy korzystają ze starego systemu, a dane są płynnie kopiowane do nowego, testowanego przez wybraną grupę użytkowników. Takie podejście pozwala na dokładne sprawdzenie szczegółów, przeprowadzenie testów, a przede wszystkim na bezpieczne przechowywanie danych.

Dostosowanie oprogramowania do wymagań klienta

IT PiAST maksymalnie dopasowuje zakres funkcjonalności oprogramowania do oczekiwań i potrzeb Klienta, specyfiki przedsiębiorstwa i indywidualnych wymagań użytkowników, co pozwala na skuteczną realizację zadań biznesowych, podniesienie ergonomii pracy oraz na współpracę z innymi systemami funkcjonującymi w firmie. Przed rozpoczęciem wdrożenia specjaliści IT PiAST przeprowadzają szczegółowe badanie stanu obecnego przedsiębiorstwa pod względem infrastruktury informatycznej, posiadanego oprogramowania i bezpieczeństwa.
„Mamy praktycznie nieograniczoną możliwość dostosowania aplikacji tak, aby końcowy produkt był idealnym, „szytym na miarę” rozwiązaniem. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta, adaptujemy i modyfikujemy wdrażany system, by jak najskuteczniej wykorzystać potencjał firmy i podnieść jej efektywność”.
Joanna Nasierowska, Dyrektor Handlowy IT PiAST Sp. z o. o.

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych to jedna z najkorzystniejszych metod utrzymania pozycji firmy i budowania przewagi konkurencyjnej. Polega ona na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy. O procesie optymalnym można mówić wtedy, gdy jest on zarazem wydajny i efektywny. Celem każdej optymalizacji procesów biznesowych, proponowanej przez IT PiAST, jest oszczędność czasu, środków finansowych i zasobów ludzkich. Cel ten można zrealizować poprzez częściową lub całkowitą automatyzację procesów biznesowych. Minimalizacja kosztów i maksymalizacja skuteczności działań dzięki systemowi monitoringu pozwala na stałą, a nie jedynie chwilową poprawę efektywności działań firmy. IT PiAST oferuje profesjonalne usługi w zakresie wiodących na świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw.

Przywracanie spójności danych

Źle przeprowadzone wdrożenia, nieuwzględniające wymogów Klienta oraz warunków panujących w danej firmie, mogą prowadzić do powstania problemów organizacyjnych firmy i spowalniać procesy biznesowe. Często zdarza się, że firma od lat korzysta z jednego oprogramowania, które kiedyś spełniało swoją funkcję, jednakże wraz z rozwojem firmy pojawiła się konieczność dostosowania programu do nowych warunków bądź wymiany programu na inny. Firma IT PiAST zajmuje się naprawianiem, udoskonalaniem i monitoringiem usług biznesowych firm. Zgodnie z oczekiwaniami Klienta dokonuje także wszelkich wymaganych zmian, nawet gdy dotychczas obowiązujący u Klienta system ma niestandardowe instalacje i wiele modyfikacji.

Audyt wdrożeń IT

Audyt jest niezależną, obiektywną działalnością oceniającą oraz doradczą, która ma na celu określenie, czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji Zarządowi. Audytorzy IT PiAST oceniają efektywność zasad i procedur funkcjonującego systemu, a swoje uwagi i wnioski zamieszczają w raporcie. Prace audytorów skupiają się na wszechstronnej analizie systemu poprzez weryfikację wdrożonych funkcjonalności, przeprowadzonej konfiguracji, a także poziomu bezpieczeństwa. Wnioski są porównywane z przyjętymi procedurami i wymaganiami.

Zadania audytu
 • przegląd wdrożenia systemu informatycznego mający na celu ocenę, czy system został wdrożony przy uwzględnieniu wymagań zarządu firmy i istniejących przepisów wewnętrznych,
 • przegląd zasad i procedur mający na celu ocenę, czy są one efektywne i zapewniają niezawodność przetwarzania i bezpieczeństwa danych,
 • sprawdzenie systemów i aplikacji pod kątem zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontroli,
 • analiza procesów i procedur w firmie,
 • analiza mechanizmów kontroli w systemach i aplikacjach pod kątem zapewnienia ochrony przed poważnymi błędami,
 • sprawdzenie systemów i aplikacji pod kątem ich efektywności i ekonomii użytkowania,
 • przegląd i ocena integralności systemów,
 • ocena systemów komputerowych w zakresie posiadania przez nie odpowiedniej dokumentacji, a także posiadania przez ich użytkowników właściwych umiejętności, pozwalających na ograniczenie/ wyeliminowanie potencjalnych błędów,
 • opracowywanie zaleceń działań korygujących w przypadku zidentyfikowania problemów w zakresie zasad, procedur i mechanizmów kontroli.

Szkolenia

Każde zrealizowane przez IT PiAST wdrożenie związane jest z przeprowadzeniem profesjonalnych szkoleń przez wykwalifikowanych specjalistów dla pracowników firm korzystających z usług IT PiAST.

Szkolenia mają formę indywidualnych, zamkniętych spotkań. Grupa ekspertów IT PiAST spotyka się z Klientem, w prosty i rzeczowy sposób wyjaśnia sposób użytkowania wdrożonych przez IT PiAST rozwiązań, odpowiada na wszelkie pytania oraz wyjaśnia wszystkie wątpliwości użytkowników.

W szkoleniach wykorzystywane są precyzyjnie dobrane materiały szkoleniowe. Forma szkolenia uzależniona jest od potrzeb Klienta, a także umiejscowienia w hierarchicznej strukturze przedsiębiorstwa grupy szkolonych osób: właściciele i Zarząd, kadra zarządzająca, specjaliści. W tym celu IT PiAST opracowuje specjalny program szkoleń, odpowiednio przygotowuje trenerów i konsultantów, samodzielnie opracowuje podręczniki, instrukcje stanowiskowe i materiały szkoleniowe.

System szkoleń opracowany i prowadzony przez IT PiAST umożliwia każdemu Klientowi zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, które konsultanci, analitycy i programiści IT PiAST wykorzystują w codziennej pracy. Klienci szybko przyswajają niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na rozpoczęcie pracy z systemem.

Na życzenie Klienta szkolenia mogą być prowadzone także w jego siedzibie.

Wsparcie i serwis

Najlepsi specjaliści IT PiAST zapewniają Państwu kompleksowe wsparcie techniczne oraz usługi serwisowe w okresie powdrożeniowym.

W ramach wsparcia Klienci otrzymują
 • dedykowany doświadczony zespół świadczący usługi serwisowe,
 • gwarancję szybkiego czasu reakcji w razie wystąpienia usterek lub awarii,
 • monitorowanie usług serwisowych,
 • dedykowaną infolinię help-desk, gdzie konsultanci IT PiAST pomagają rozwiązywać doraźne problemy użytkowników,
 • zdalny dostęp do zgłoszeń serwisowych bieżących i historycznych (24h/7 dni w tygodniu),
 • specjalny numer telefonu.